Today Photo
1396.03.09 - 09:25
هر آنچه در مورد زندگی آموختم را میتوانم در سه کلمه خلاصه کنم؛زندگی ادامه داره
 
1
 
1396.03.09 - 09:13
قیمت تو به اندازه خواست توست.اگر خدا را بخواهی،قیمت تو بی نهایت است و اگر دنیا را بخواهی،قیمت تو همان است که خواسته ای.
 
1
 
1396.03.08 - 22:45
از حضرت علی (ع) ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ : ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﻰ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮﺩ:ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻥ ﻛﺎﺭﻯ ﻧﻜﻨﻰ ﻛﻪ ﺁﺷﻜﺎﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﺷﺮﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻰ.
 
10
 
1396.03.08 - 22:41
اگه کسی به تو لقب بدی داد،لازم نیست بهت بر بخوره!این لقب به تو صدمه نمیزنه، برعکس نشون میده که خود گوینده از لحاظ اخلاقی، چقدر فقیره!
 
9
 
1396.03.08 - 22:29
” سکوت “خطرناکتر از حرفهای نیشدار است.کسی که سکوت میکند ،روزی ” سرنوشت “ حرفهایش را به شما خواهد گفت.
 
9
 
1396.03.08 - 21:58
تنها چراغی که توی زندگیم روشنه چراغ بنزین ماشینمه :-(
 
3
 
1396.03.08 - 11:56
خدایا ... یا نوری بیفکن یا توری... ماهی کوچکت از تاریکی این اقیانوس می ترسد :(
 
9
 
1396.03.08 - 11:08
صادق هدایت جلوی گرسنه های بیچاره در طول سال هر چقدر غذا بخوریم مشکلی ندارد اما جلوی آن روزه دارانی که خودشان خواسته اند غذا نخورند نباید چیزی بخوریم...!
 
12
 
1396.03.07 - 23:35
زندگی جان! عزیزم! اگه افتخار میدی چند قدمی باهام راه بیا .
 
9
 
1396.03.07 - 23:33
بعداز تو پرنده ها هم رفتند،فصل کوچ نبود اما هوای بی تورا تاب نیاوردند .
 
9
 
1396.03.07 - 23:30
مگر بین من و تو چقدر فاصله است که هرچقدر سکوت میکنم نمی شنوی .
 
9
 
1396.03.07 - 23:28
من اگرخیاط بودم دلت را برای دیدنم تنگ می دوختم، چشمانت را برای آمدنم به در .
 
9
 
1396.03.07 - 20:15
گاهـــــی با دویـــــدن برای رسیـــــدن به کســـــی نفســــــــــے برای ماندن درکنـــــار او نخواهــــــــــے داشت پس با کســــــــــی بمان که نصـــــف راه را به سمتت دویـــــده باشـــــد
 
10
 
1396.03.07 - 20:10
نگاه میکنم نمی بینم چشم مرا هوای تو پر کرده گوش می کنم نمی شنوم گوش مرا صدای تو پر کرده ای چشم من بدون تو نابینا ای گوش من بدون تو ناشنوا با من بمان همیشه بمان بامن
 
9
 
1396.03.07 - 18:33
جایزه فداکارترین فرد هم میرسه به مادر، که با زبان روزه برای همه افطاری درست میکنه قدر این فرشته های زمینی و بدونیم..
 
14
 
1396.03.07 - 11:56
در صورت آدمی دوچیز مهم است: یکی لبخندش و دیگری عمق نگاهش... لبخند آدمی اقیانوس صورتش است و چشم هایش آفتاب،هر صورتی که آفتاب درخشان و اقیانوس مواج ندارد یعنی هیچ ندارد.
 
21
 
1396.03.07 - 01:50
دلم تا برایت تنگ می شود، نه شعر می خوانم.. نه ترانه گوش می دهم .. نه حرف هایمان را تکرار می کنم..دلم تا برایت تنگ می شود، می نشینم اسمت را می نویسم ؛ می نویسم.. می نویسم.. بعد می گویم این همه او !!!.. پس دلتنگی چرا؟؟؟؟؟ دلم تا برایت تنگ می شود؛ میم مالکیت، به آخر اسمت اضافه می کنم و باز عاشقت می شوم...❤
 
28
 
1396.03.07 - 01:48
مردها را باید زیاد دوست داشت و کمتر گفت... همین که بفهمند دوستشان داری بی حساب و کتاب خودشان را می برند به یک جای دور !! و سرشان شلوغ می شود و برای خودشان کار می تراشند...! .. زن ها اما فرق دارند، آن ها را حتی اگر کم دوست دارید، همان کم کوچک را نجوا کنید...زن ها با چشم هاشان می بینند،با گوش هایشان عاشق می شوند وبا قلبشان دوست میدارند...اما اگر نباشید با همه ی وجود برای جای خالیتان، اشک می ریزند...
 
29
 
1396.03.07 - 01:14
شعرهایم؛ تنهایی زنی است ، که نا آرام است در ظاهری آرام.. شعرهایم ؛ موهای پریشان زنی است که دستی را گم کرده برای نوازش.. شعرهایم؛ سر زنی تنها است که شانه ای ندارد برای گریه هایش! .. شعرهایم؛ قلب شکسته ی زنی است ، که محکم ایستاده در سختی ها.. میخندد پوچ، با دستانی سرد، قلبی سردتر و نگاهی خیره به دور دستها ، انگار که تو را میبیند که "می آیی"...
 
27
 
1396.03.06 - 23:59
بیایید حداقل با خودمان صادق باشیم ! اینکه ما را پس میزنند و باز هم دوستشان داریم؛ اینکه جواب پیاممان را یکی در میان میدهند و ما هر لحظه به بهانهء دلتنگی پیام میدهیم؛ اینکه سرد بودنشان را با گرمی جواب میدهیم؛ اینکه خیلی وقت است که رفته اند و ما باز خودمان را به در و دیوار میزنیم که بمانند یعنی برای دوست داشته شدنمان "باج" میدهیم...!از ما که گذشت.. اما بیایید به نسل بعدمان یاد دهیم برای یک دوست داشته شدن موقت باج ندهند ، حتی اگر به قیمت جان کندشان باشد...
 
26
 
1396.03.06 - 21:43
من نه به رنگ پوست تعصب دارم، نه به طبقه و نه به مذهب. تنها چیزی که به آن اهمیت می دهم، این است که کسی"انسان" هست یا خیر. بالاتر از این نمی توان بود..
 
21
 
1396.03.06 - 21:18
اگر با هر سقوطی زندگی معنی خود را از دست میداد،هرگز دانه ای به لانه مورچه ای نمی رسید...
 
24
 
1396.03.06 - 21:06
وقتی با دیدگاهی وسیع به زندگی نگاه می کنیم، در می یابیم که روزهای سخت برابر است با تجربه های ارزشمند
 
22
 
1396.03.06 - 20:19
ﺭﻭﺯﻩ ﯼ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ! ... ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺍﺯ ﻗﻀﺎﻭﺕ ، ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻍ ، ﺍﺯ ﺭﯾﺎ ، ﺍﺯ ﺗﻬﻤﺖ ،ﺩﻭﺭﻭﯾﯽ ، ﺍﺯ ﻧﯿﺮﻧﮓ ، از کینه ،از کینه ، و از کینه ...... ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺗﺎ ﺑﻮﺩﻩ ؛ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﺭﻭﺯﻩ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ..
 
27
 
1396.03.06 - 18:13
برخی از درها را ببند نه از روی تکبر و نخوت و عجز بلکه بخاطر اینکه دیر زمانی است که به جایی منتهی نشده اند..
 
20
 
1396.03.06 - 18:12
من مشکلات زیادی در زندگی دارم. ولی لب های من از آنها خبر ندارند. آنها همیشه می خندند.. "چارلی چاپلین"
 
20
 
1396.03.06 - 12:43
خرداد بیچاره هنوز بهار است، اما نه باران دارد ،نه شکوفه... مثل من که هنوز عاشقم، اما نه تو را دارم نه نشانت را ...
 
21
 
1396.03.05 - 22:57
علاقه رو باید جایی خرج کنی که، یه شعوری پشتش باشه...
 
21
 
1396.03.05 - 20:35
عشـــق یعنی… همیشه برای دیدنـــش حسابـــی به خودت برســـی… و در عیـــن حال خیالت راحت باشه هـــرجور باشی بازم اون بیشتـــر از بقیه مـــی پسندتت…
 
15
 
1396.03.05 - 18:11
یک دانه نه صد دانه ی تسبیح دعایت هرروز فرج زمزمه کردیم برایت شرمنده ی چشمان پرازاشک توهستیم جان همه ی عالم وآدم به فدایت. اللهم عجل لولیک الفرج..
 
21
 
 
 
 
سیستم پیامک یک دوست

یک دوست هم یه شماره داره که شما میتونین براش SMS قشنگی که داری بفرستی و اونو با بقیه دوستان در اشتراک بذاری ...

شماره پیامک یک دوست :

3000 88 00 00 1387

 
ارسال پیامک برای یک دوست

شما میتونی این شماره 30008800001387 رو مثل یه شماره موبایل تو گوشیت سیو کنی و هر پیامک قشنگی برات اومد برامون بفرستی ...

اینجا به پیامک های شما امتیاز داده میشه. میتونی بیای سر بزنی و امتیاز پیامک خودت رو ببینی ...

 
چرا این شماره

شماره های مگفا همشون با 3 هزار شروع میشه. 88 هم که پیش شمارس و کاریش نمیشه کرد. اما 1387 سال تاسیس سایت یک دوسته که امیدواریم با این توضیحات راحت تر بتونین این شماره 14 رقمی یک دوست رو تو ذهنتون نگه دارین

 
 

 
شما هم میتونی اینجا کلیک کنی ، فرم همکاری رو پر کنی و یکی از تهیه کننده های یک دوست باشی !
© 2008-2013 1Doost dot com. All rights reserved.
اعضا
منوی اصلی
تا هر شب مطالب سایت براتون ایمیل بشه


دانلود نسخه اندروید یک دوستValid XHTML 1.0 Strict
[Valid RSS]
 


خوانندگان ثابت اخبار